Oprogramowanie dla uczelni i szkół

Nowe systemy: eOpłaty eBursa

O firmie
Oferta
Realizacje
Kontakt
Praca

e-Dziekanat

DZIEKANAT

Wirtualny Dziekanat

System eDziekanat jest aplikacją kierowaną do kadry dydaktycznej, pracowników Uczelni i studentów. Nasz system nie ogranicza się do godzin pracy tradycyjnego dziekanatu, nie absorbuje czasu pracy jego pracowników i jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Ułatwia kontakt pracowników dziekanatu, wykładowców ze studentami. Umożliwia sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym Uczelni.
eDziekanat jest oprogramowaniem składającym się z modułów. Obejmuje czynności związane z obsługą studentów od etapu rekrutacji do zakończenia nauki. Umożliwia rejestrację wszystkich typowych zdarzeń charakterystycznych dla przebiegu studiów, oraz dodatkowych czynności definiowanych przez użytkownika.

System eDziekanat jest zintegrowany z systemami:
- antyplagiat.pl
- e-laerning MOODLE

System eDziekanat jest cały czas doskonalony, rozwijany i umożliwia dostosowanie się do indywidualnych potrzeb Uczelni.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

moduły wykorzystywane przez pracowników dziekanatu

 • Moduł przyjmowania, awansowania i stworzenia archiwum studentów.
 • Teczka studenta.
 • Moduł komunikacji z wykładowcami, studentami poprzez wysyłanie komunikatów, e-maili i SMS-ów.
 • Moduł definicji m.in. struktury organizacyjnej uczelni, toków studiów.
 • Moduł elektronicznej dokumentacji Uczelni.
 • Moduł finansów studentów (wpłaty i opłaty).
 • Moduł ankiet oceniających jakość kształcenia.
 • Moduł analiz wyników nauczania

 

moduły wykorzystywane przez wykładowców

 • Moduł komunikacji ze studentami poprzez wysyłanie komunikatów i e-maili na konta studentów.
 • Możliwość udostępnia on-line materiałów, testów swoim studentom.
 • Możliwość rejestracji ocen cząstkowych w systemie.
 • Moduł e-protokoły umożliwiający ewidencję ocen z zaliczeń i egzaminów oraz ich publikację na kontach studentów.
 • Moduł rejestracji obecności studentów na zajęciach.
 • Ewidencja tytułów prac dyplomowych oraz publikację na kontach studentów i przesłanie ich do dziekanatu.
 • Moduł egzaminu dyplomowego.

 

moduły wykorzystywane przez studentów

 • Dostęp studentów do informacji personalnych i związanych z kierunkiem.
 • Interaktywny wybór: przedmiotów, kierunków, fakultetów, promotorów itp. przez internet w ramach zdefiniowanych przez dziekanat terminów oraz w zależności od różnych kryteriów np.: średnie studenta.
 • Interaktywna komunikacja studentów z pracownikami dziekanatu i wykładowcami.
 • Internetową deklarację ilości rat czesnego w ramach dowolnie ustalonych terminów.
 • Podgląd płatności, do których jest zobowiązany student wraz z możliwością wydruku przelewu.
 • Przegląd dokonanych przez studenta wpłat i ich rozksięgowania (moduł zależny od funkcjonującego na uczelni systemu księgowego).
 • Przegląd ocen cząstkowych i z zaliczeń, egzaminów.
 • Moduł rezerwacji.

 

W przypadku pytań dotyczących systemu e-dziekanat prosimy o kontakt.

W przypadku zainteresowania eDziekanatem możemy zaprezentować system na terenie Uczelni.